Mail Listemize KatılınBizi sosyal medyada
#TPD_Kongreleri
ile takip edebilirsiniz. 
 

KURSLAR


* Katılmak istediğiniz kursların üzerine tıklayarak bilgi alabilirsiniz.
* Birden fazla Kurs seçimi yapılabilmektedir.
* Lütfen aynı saat diliminde bulunan kursları seçmeyiniz. Bilimsel Program için buraya tıklayabilirsiniz.

3 Eylül 2018'den
Önce
3 Eylül 2018 ve
Sonrasında

TPD Üyesi Uzman
(Dernek Aidatını Ödemiş)
100 TL 150 TL

TPD Üyesi Uzman
(Dernek Aidatını Ödememiş)
TPD Üyesi Olmayan Uzman
Kurum Dışı Çalışan Psikolog
120 TL 180 TL

TPD Üyesi Uzmanlık Öğrencisi
(Dernek Aidatını Ödemiş)
Doktora Öğrencisi ve Yüksek Lisans Öğrencileri
Kurumda Çalışan Psikolog Hemşire
Diğer Sağlık Çalışanları
Tıp ve Psikoloji Lisans Öğrencisi
50 TL 75 TL

TPD Üyesi Uzmanlık Öğrencisi
(Dernek Aidatını Ödememiş)
75 TL 100 TL


ÖZEL KURS
Konuşmacı : Salman Akhtar, M.D.
Ana Başlık : TERAPÖTİK DİNLEME:ÜÇ OTURUMLU KLİNİK ÇALIŞMA GRUBU
Oturum I
Kelimeleri Dinlemek
: Bu oturumda, terapistin klinik çalışması sırasında kullanabileceği dört dinleme tipi vurgulanacaktır: (i) objektif dinleme, (ii) empatik dinleme, (iii) subjektif dinleme ve (iv) öznelerarası dinleme. Hem ‘çabucak inanan’ hem de ‘şüpheci’ dinlemenin belirtileri, kapsamı ve faydaları dikkate alınacaktır. Bu dinleme tiplerinin müdahalelerin doğasına olan etkisi tartışılacaktır. Ayrıca bunların ebeveyn-çocuk ilişkisindeki gelişimsel bileşenleri üzerinde durulacaktır.
Oturum II
Eylemleri Dinlemek
: Bu oturum hastaların, klinik temasın ilk anından itibaren, tedavinin başlangıç ve orta fazlarından sonlanışına kadar iletişimsel eylemlerini gözden geçirecektir. Bu konuyu detaylandırmak üzere, tanımlayıcı klinik hikayeler sağlanacak ve bu tip eylemlerin nasıl deşifre edileceği ve teknik olarak nasıl baş edileceğiyle ilgili kılavuzlar önerilecektir.
Oturum III
Sessizliği Dinlemek
: Bu oturumda sekiz farklı sessizlik tipi tanımlanacaktır (yapısal, zihinsel olmayan, savunucu, pasif, sembolik, düşünceli, rejeneratif ve boşluk). Ayrıca konudan ayrılarak sessizlikle ilgili sosyokültürel alana ait bir özet yapılacaktır (dilsizlerin sessizliği, ezilenler, göçmenler, suç ortağı olanlar ve ibadet eden kişiler). Ardından, hastanın sessizliği, analistin sessizliği, ikisinin kesişen fakat bağlantısız sessizlikleri ve karşılıklı sessizlikleri de dahil olacak şekilde klinik durumlar içinde görülen sessizlikler tanımlanacaktır. Sunumda klinik çalışma sırasında sessizlikle başa çıkma konusundaki terapötik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KURS 1/A - 1/B
Oturum Başkanı : Cem Kaptanoğlu
Konuşmacılar : Nuray Atasoy
Ayça Kaloğlu
Leyla Gülseren
Aslı Özboduç
Ana Başlık : İki Farklı Yas Olgusunun Destekleyici Psikoterapi İle Ele Alınması
Öğrenim Hedefleri : Bu etkinliğe katılan kişilerin, yas olgularının destekleyici psikoterapi ile nasıl ele alındığı ve izlendiğine ilişkin bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.
Tanım ve Bilgiler : TPD Bölgesel Eğitimlerinden Destekleyici Psikoterapi Eğitimleri sırasında, farklı bölgelerden eğitime katılan iki kursiyerin süpervizörleri eşliğinde takip ettikleri iki yas olgusunun (biri çocuğunu, diğer, ebeveynini kaybetmiş olan iki olgu) formülasyon ve izlem süreçlerinin aktarılarak tartışılması planlanmaktadır. Uzamış yas, komplike yas üzerinden tartışma yapılacaktır. Olguları izleyen kursiyerlerin olguları sunmalarının ardından süpervizörlerin yapacağı formülasyon, oturum başkanının olgularla ilgili tartışması ve kursa katılanlarla soru-yanıt-tartışma tarzında gerçekleşecek bir uygulama yapılması planlanmaktadır.
Yöntem : Sunum-formülasyon-tartışma-soru-yanıt ve tartışma
KURS 2/A - 2/B
Oturum Başkanı : Berna Uluğ
Konuşmacılar : Berna Uluğ
Artuner Deveci
Cüneyt Evren
Ebru Aldemir
Ana Başlık : Bağımlılıkta Tıbbi Yaklaşımlar
Öğrenim Hedefleri : Katılımcıların, bahsi geçen konularda güncel bilgileri edinmesi, kendilerini bu olgulara yaklaşımda yetkin hissetmeleri ve bu alanla ilgili literatürü takip etmeye isteklilik kazanmaları hedeflenmektedir.
Tanım ve Bilgiler : Bağımlılığın nörobiyolojisi, alkol ve opioid kullanım bozukluğunun arınma ve rehabilitasyon sürecindeki tıbbi tedavisi güncel literatür ışığında ele alınacaktır.
Yöntem : Sunum, Soru-Yanıt-Tartışma tekniği kullanılacaktır.
KURS 3
Oturum Başkanı : Vesile Şentürk Cankorur
Konuşmacı : Sermin Kesebir
Ana Başlık : Duygudurum Bozukluğu Ve Metabolik Sendrom İlişkisi
Öğrenim Hedefleri : Duygudurum Bozukluklarında Metabolik Sendromun öngörüleblirliği ve önlenmesi
Tanım ve Bilgiler : Duygudurum Bozukluklarında Metabolik Sendromun öngörüleblirliği ve önlenmesi
Yöntem : Sunum Soru-Yanıt-Tartışma
KURS 4
Oturum Başkanı : Elif Anıl Yağcıoğlu
Konuşmacılar : Emre Mutlu
Berna Yalınçetin
Ana Başlık : Türkiye'de Şizofreni Hastalarının İzleminde Kullanılabilecek Yeni Ölçekler
Öğrenim Hedefleri : Ölçekleri tanımak, kullanımını öğrenmek
Tanım ve Bilgiler : Türkçeye yeni kazandırılan ölçeklerin tanıtımı ve kullanımının öğretilmesi
Yöntem : Sunum, beceri kazandırma uygulamaları
KURS 5
Oturum Başkanı : Yavuz Ayhan
Konuşmacılar : Özlem Erden Aki
Ebru Barçın
Pınar Kurt
Ana Başlık : Türkiye'de Demans Taramasında Kullanılan Testlerin Karşılaştırmalı Tanıtımı
Öğrenim Hedefleri : Oturum sonunda katılımcılar, Türkiye'de kullanılan bilişsel tarama testlerinin uygulama ilkelerini, geliştirme çalışmalarını ve birbirlerine karşı ana üstünlük ve kısıtlıklarını öğreneceklerdir.
Tanım ve Bilgiler : Türkiye'de kullanılan bilişsel tarama testlerinin bir kısmının telif ise geliştirme veya adaptasyon ilkeleri anlatılacak, uygulama ilkelerinden bahsedilecek, geliştirme çalışmaları sunulacak ve birbirlerine karşı ana üstünlük ve kısıtlıkları tartışılacaktır.
Yöntem : Sunum, küçük gruplarla uygulama,beceri kazandırma uygulamaları
KURS 6
Oturum Başkanı : Ayşegül Özerdem
Konuşmacılar : Aynur Pekcanlar Akay
Bedriye Öncü
Neslihan Emiroğlu
Ana Başlık : Ergenlerde Sık Karışan DEHB, Sınır Kişilik Örgütlenmesi Ve Bipolar Bozukluk Olgularına Ayırıcı Tanı Açısından Yaklaşım
Öğrenim Hedefleri : Ergenlikte sık karşılaşılan bu üç klinik durumu ayırt etme becerisi kazandırmak
Tanım ve Bilgiler : Ergenlikte sık karşılaşılan bu üç klinik durumu ayırt etme becerisi kazandırmak
Yöntem : Kurs
KURS 7
Oturum Başkanları : Özlem Erden Aki
Ahmet Tiryaki
Konuşmacılar : Işın Baral Kulaksızoğlu
Ahmet Tiryaki
Bilgen Biçer
Yavuz Ayhan
Ana Başlık : Yaşlıda Depresyon Ve Demans Ayırımını Nasıl Yapalım?
Öğrenim Hedefleri : Bu kursa katılanlar demans ve depresyon ayırımını klinikte kolayca yapabilecek becerilere ve bilgilere sahip olacaktır.
Tanım ve Bilgiler : Demans belirtileri-özellikle apati, durgunluk, isteksizlik ve unutkanlık depresyon belirtileri ile sık karışmaktadır. Ayrıca demansın ilk belirtisi depresyon olabilir. Bu nedenle depresyon ve demansın örtüşen belirti ve bulgıuları psikiyatri hekimlerini klinik pratikte zorlamaktadır. Bu kursta her iki hastalığın klinik özellikleri, nöropsikolojik test bulguları ve beyin görüntüleme bulgularının ayırıcı tanıya yardımcı olacak şekilde anlatılması planlanmaktadır.
Yöntem : Sunum Soru-yanıt-tartışma
KURS 8
Oturum Başkanları : Bengi Semerci
Umut Mert Aksoy
Konuşmacılar : Umut Mert Aksoy
Bedriye Öncü
Arzu Erkan
Ana Başlık : Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nda Tanı ve Tedavi: Klinisyene İpuçları
Öğrenim Hedefleri : Erişkinlerde DEHB 'yi tanımak, tanı koyabilmek. Tedavi için yön çizebilmek. Farmakoterapi ve psikoterapi için klinik ipuçları elde etmek.
Tanım ve Bilgiler : Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuk ve ergen psikiyatrisinde en sık tanı konan ve tedavi edilen bozukluktur. Erişkinlerde genel nüfusta yaygınlığı %2,5–4,9 arasında bildirilen DEHB, erişkinlerde de en sık görülen psikiyatrik bozukluklar arasındadır. DEHB erişkin psikiyatrisinde halen yeterince tanınmamakta, erişkinlerde DEHB gözden kaçmakta, DEHB’ye bağlı sorunların tedavisi için psikiyatriye başvuran olgular başka tanılarla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. DEHB olan erişkinlerin yaklaşık %90’ının tedavisiz kaldığı tahmin edilmektedir. Erişkinlerde DEHB ‘yi tanımak bu çerçevede gerek eş tanılar gerekse DEHB’nin yarattığı morbidite göz önüne alındığında önemli bir sağlık sorunudur.
Yöntem : İnteraktif etkileşimli Kurs
KURS 10
Oturum Başkanı : Faruk Uğuz
Konuşmacı : Faruk Uğuz
Ana Başlık : Vaka Örnekleriyle Gebelikte Duygudurum Ve Anksiyete Bozukluklarının Farmakolojik Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar
Öğrenim Hedefleri : Öğrenim hedefi: klinikte görülmüş gerçek vakalar üzerinden farklı klinik şekillerde gelen hastalara farmakolojik yaklaşımlar konusunda temel pratik becerilerin oluşturulması
Tanım ve Bilgiler : -
Yöntem : Slayt Soru-cevap
KURS 11
Oturum Başkanı : Emre Konuk
Konuşmacılar : Şirin Atçeken
Emre Konuk
Ana Başlık : EMDR’a Giriş: Travma Perspektifinden Psikopatoloji
Öğrenim Hedefleri : EMDR hakkında giriş niteliğinde bilgi edinme.
Tanım ve Bilgiler : EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR Nasıl Geliştirildi? EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989). O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.
Yöntem : Beceri Kazandırma Uygulamaları
KURS 12
Oturum Başkanı : Aygün Ertuğrul
Konuşmacı : Aygün Ertuğrul
Ana Başlık : Davranışın Nörobiyolojisi
Öğrenim Hedefleri : Psikiyatride hastalıkların anlaşılması açısından önem ifade eden beyin bölgelerinin anatomik ve fonksiyonel olarak öğrenilmesi beklenir
Tanım ve Bilgiler : Davranışın başlatılması yürütülmesi ve kontrolüne dönül rolü olan beyin bölgeleri ilişkili bilişsel alanlara ait bölgelerle entegre olarak anlatımı ve ardından tartışması yürüyecektir
Yöntem : Sunum, soru-yanıt-tartışma
KURS 13
Oturum Başkanı : Sevinç Ulusoy
Konuşmacılar : Sevinç Ulusoy
Hasan Turan Karatepe
M.Emrah Karadere
Ana Başlık : Acıya Hapsolmak, Acıyla Var Olmak: Temel Kavramlarla ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi)
Öğrenim Hedefleri : ACT genel ilkelerin konu edileceği ve yaşantısal tekniklerin kullanılacağı bu kurs sonunda katılımcılar;
  • ACT'in altı temel süreci çerçevesinde ACT ve psikopatoloji yaklaşımını öğrenecek,
  • ACT temelli vaka ve davranış formülasyonu yapabilecek,
  • ACT’te kullanılan müdahale tekniklerini tecrübe ederek klinik pratiklerinde kullanabileceklerdir.
Tanım ve Bilgiler : Son zamanlarda kabul ve kendindelik temelli müdahalelerin psikoterapide kullanımı hız kazanmış, bu müdahalelerin ortaya çıkışı ve daha fazla kullanılması da davranışçılıkta yeni bir neslin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu yaklaşımlar içinde hem ampirik veriler hem de yaygınlık açısından en önde gelen ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi); işlevsel bağlamsalcı bir bilim felsefesi ile çağdaş bir dil ve biliş (RFT-ilişkisel çerçeve kuramı) kuramını birleştirerek diğer tüm yaklaşımlardan ayrılmıştır. ACT psikopatoloji modeli ‘psikolojik katılık’ olarak tanımlanmaktadır ve modelin işlevsel yönü ‘psikolojik esneklik (PE)’ olarak ifade edilir. PE modeli, birbiriyle etkileşim içinde bulunan altı boyuttan oluşmaktadır: kabul (acceptance), bilişsel ayrışma (cognitive defusion), içinde bulunulan an ile temas etme (contact with the present moment), bağlam olarak benlik (self as context), değerlerle temas (values) ve değerler doğrultusundaki davranışlar (valued actions). ACT, bu altı boyut üzerinden yaptığı müdahaleler ile PE’i arttırmayı ve en nihayetinde semptom redüksiyonundan ziyade kişinin, tercih ettiği değerleri doğrultusunda yaşamasına yardımcı olmayı hedefler.
Yöntem : Sunum, küçük gruplarla uygulama, role-playing, beceri kazandırma uygulamaları
KURS 14
Oturum Başkanı : Şahap Erkoç
Konuşmacılar : Şahap Erkoç
Ayşegül Kart
Erdal Erşan
Ana Başlık : Psikiyatride Hipnoz
Öğrenim Hedefleri : Hipnoz tanımı, tarihçesi, terimleri, pratik hipnoz uygulamaları, psikiyatrik bozukluklarda hipnoz
Tanım ve Bilgiler : Hipnoz dikkat ve imajinasyonu arttırırken eş zamanlı olarak çevresel farkındalığı en aza indirme şeklinde açıklanabilir. klinik araştırmalar hipnoz edilebilmenin görece stabil ve ölçülebilir bir özellik olduğunu göstermektedir. hipnozabilite; absorpsiyon, disosiasyon ve telkin edilebilirlikten oluşmaktadır. en eski psikoterapi tekniği olan hipnoz zihin-beyin-beden etkileşimlerini anlamada önemlidir. Yetişkinler için Stanford Klinik Hipnoz Ölçeği hipnoz edilebilmeyi klinik olarak ölçmemizi sağlar. Depresyon, Anksiyete Bozuklukları ve Obezite psikoterapisinde telkinle gevşeme, tepki önleme, bilişsel yeniden yapılandırma ve metafor kullanımı gibi hipnoz uygulamaları güncel bilgiler ışığında anlatılması ve uygulamalarına yönelik örnekler verilmesi planlanmaktadır.
Yöntem : Sunum, video gösterimi, küçük gruplarla uygulama
KURS 15
Oturum Başkanı : Kadir Özdel
Konuşmacılar : Kadir Özdel
Arzu Erkan Yüce
Ana Başlık : Kuramdan Uygulamaya, Güncel Veriler Işığında Özgül Fobinin Bilişsel Davranışçı Terapisi
Öğrenim Hedefleri : Katılımcılarla karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu bir kurs planlanmıştır. Katılımcıların Özül Fobi tanılı hastaların Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile tedavisinde temel bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.
Tanım ve Bilgiler : Korku, güvenliği tehdit eden var olan ya da olası bir tehlike karşısında beliren yaşamsal bir tepkidir. Fobideki tepki ve anksiyete orantısız şiddettedir. Kişi abartılı durumundan rahatsızdır. Panik düzeyine varan tepki ve davranışlarını önleyemez. Fobik ortamlardan (yer, durum, nesnelerden) kaçınır. Kaçınma davranışları arttıkça korkular, korkular arttıkça kaçınmalar artar. Kısırdöngü içinde fobiler yıllarca sürebilir. Fobik nesne ve durumların hayali ya da görüntüsü bile fobik yanıtı oluşturabilir. Hayvan, yükseklik, karanlık, şimşek, asansör, kapalı yer, diş tedavisi, kan, hastalık, enjeksiyon, genel tuvaletleri kullanma korkularına Özgül Fobi denir. Fobiler, alıştırmaya dayalı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile tedavi edilebilmektedir. Hastaya BDT rasyoneli, öğrenme ve ABC modeli, beden fizyolojisi anlatılır, psikoeğitim yapılır. Anksiyete ve vasovagal senkop ile başa çıkmaya yönelik davranışçı yöntemler öğretilir. İlerleyen seanslarda, fobik yer, durum ve nesnelerle anksiyetesi azalıncaya kadar karşı karşıya getirilir (exposure). Karşı karşıya getirme ilk seanslarda terapist eşliğindedir. Davranışçı yöntemlerle elde edilen başarının etkin ve kalıcı olabilmesi için, video kayıtları terapistle birlikte izlenir. Puanlamalar, yorumlamalarla BDT’nin bilişsel bileşenleri çalışılır. Ev çalışması olarak terapi dışında da fobik uyaranlarla (ya da bu uyaranla koşullanmış durumlar) karşılaşılması ve pekiştirilmesi önerilir. Hastanın fobik nesneyle doğrudan, tek başına alıştırma yapması ilk ödevlerde gerçekçi değildir. Bu nedenle, fobik nesneye benzer anksiyeteyi uyaran objeler/görsel/işitsel materyaller kullanılır. Fobiyle ilişkili çeşitli filmler, fotoğraflar, ses kayıtları, seans sırasında kaydedilen videolar kullanılabilir. Böylece hasta alıştırmaları evde pekiştirir. Seans kaydını yakınlarıyla izlemesi, motivasyonunu artıracaktır. Hastalığı üzerindeki kontrol ve başarmışlık algısı, ileri uygulamaları yapabilmesi için yüreklendiricidir.
Yöntem : Kursun Konusu: Özgül Fobi tanılı hastaya temel yaklaşım; Özgül Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi kuram ve uygulamalarının yeni bilgiler ışığında sunulması, kedi fobisi tanılı bir olgunun alıştırmaya dayalı bilişsel davranışçı terapisinin aşamalarının video görüntüleri eşliğinde adım adım aktarılması Kursun İçeriği ve Akış Planı: Kurs iki oturum olarak planlanmıştır. Her bir oturum 45 dakika olup, kurs toplam 90 dakika sürecektir. 1. Oturum: Özgül fobilerin BDT’sinde güncel bilgiler ışığında temel kuramsal bilgilerin, psikoeğitim ve temel terapötik girişimlerin aktarılması 2. Oturum: Kedi Fobisinin BDT’sinde davranışçı seansların, alıştırma ve ev çalışmalarının planlanması, 6 seansta iyileşme gösteren olgunun karşı karşıya getirme seanslarının video görüntülerinin sunulması Kursta, Özgül Fobilere ve BDT ile tedavisine ilişkin yeni bilgiler ışığında kuramsal bilgiler ve uygulama bilgileri aktarılacaktır. Psikoeğitimin; BDT rasyoneli, öğrenme ve ABC modellerinin, beden fizyolojisinin özelliklerinin seanslarda ele alınma biçimi örneklenecektir. Anksiyete ve bedensel belirtilerle ile başa çıkmaya yönelik davranışçı yöntemler örneklenecektir. Seanslarda yapılan çeşitli puanlamalar, yorumlamalarla BDT’nin bilişsel bileşenleri ile nasıl çalışılacağı anlatılacaktır. Kedi Fobisi tanılı bir olgu örneği üzerin yapılan olgu formülasyonu sunulacak, ”alıştırmaya dayalı BDT” ile psikoterapi süreci adım adım aktarılacaktır. Karşı karşıya getirme seanslarının hasta ile birlikte planlanması, puanlamalar, aşama aşama grafikler üzerinden anlatılacaktır. Ev çalışmalarının planlanması, fobik nesneye benzer anksiyeteyi uyaran objeler, görsel/işitsel materyaller, filmler, fotoğraflar, ses kayıtları, video kayıtlarının terapistle birlikte izlenmesi örneklenecektir. Son olarak olgunun doğal yaşamda, terapist eşliğinde yapılan, 90 dakikalık karşı karşıya bırakma seanslarının video kayıtlarından bazı kesitler ve BDT’nin çeşitli aşamalarının uygulanışı katılımcılarla birlikte izlenecek, yorumlanacak ve tartışılacaktır.
KURS 16
Oturum Başkanı : Hüseyin Güleç
Konuşmacılar : Hüseyin Güleç
Nilüfer Sayılgan
Murat Yalçın
Ana Başlık : Psikosomatik Araştırmalar İçin Tanı Ölçütleri (DCPR)
Öğrenim Hedefleri : Psikosomatik Araştırmalar İçin Tanı Ölçütleri (DCPR) hakkında bilgi ve beceri eğitiminin verilmesi
Tanım ve Bilgiler : Psikosomatik Araştırmalar İçin Tanı Ölçütleri (DCPR), Psikosomatik tip uygulamalarında hastalarin değerlendirilmesinde, DSM, ICD gibi mevcut sınıflandırma sistemlerinin bu hastaların çekmekte olduğu ruhsal sıkıntıyı tanımlamakta yetersiz kaldığı düşüncesiyle geliştirilmiş, bu alandaki bireylere özgü sendromları/hastalıkları tarayan bir tanı sınıflandırması ve görüşme yöntemidir.
Yöntem : Sunum, küçük gruplarda uygulama, soru yanıt tartışma
KURS 17
Oturum Başkanı : Onur Okan Demirci
Konuşmacılar : Eser Sağaltıcı
Abdullah Yıldırım
Onur Okan Demirci
Ana Başlık : Travma ve EMDR: Ek Bir Müdahale mi Yoksa Etkili Bir Psikoterapi Yöntemi mi?
Öğrenim Hedefleri : 1- Travmanın psikososyal yönüyle ilgili bilinenleri gözden geçirmek 2- Travma terapileri ile ilgili bilinenleri gözden geçrimek 3- Travma ve psikopatolojisi ilişkisini nörobiyolojik kanıtlar ışınında gözden geçirmek 4- EMDR’nin etkinliğini nörobiyolojik kanıtlar ışığında gözden geçirmek 5- Seçilmiş olgularda örnek EMDR uygulamaları konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak
Tanım ve Bilgiler : Travma ile ilişkili bozukluklar alanındaki tartışmalar sinirbilim verilerinin artması ile daha da belirginleşmiştir. Kavramsal alanda tartışmalar sürerken travma ile ilişkili bozuklukların tedavisi ile ilgili olarak klinik zemindeki zorlukların birden çok tedavi seçeneğine rağmen aşılamadığı söylenebilir. Bu anlamda EMDR kullanımının etkinliğine oranla günlük klinik pratikte daha az tercih edildiği bilinmektedir. Bu kurs ile EMDR’nin, etkin bir psikoterapi yöntemi olduğuna işaret eden kanıtların rehberliğinde, günlük klinik pratiğe uyarlanmış uygulama yöntemlerinin, konuşmacıların kendi deneyimledikleri olgular eşliğinde katılımcılara aktarılması amaçlanmıştır.
Yöntem : Slayt, Soru-cevap, Tartışma
KURS 18
Oturum Başkanı : Çağdaş Öykü Memiş
Konuşmacılar : Çağdaş Öykü Memiş
İbrahim Bilgen
Ana Başlık : Kabul Ve Adanmışlık Terapisi (ACT)
Öğrenim Hedefleri : Bu eğitime katılanlar, kabul ve adanmışlık terapisi (ACT) hakkında bilgi edinecek, kanıta dayalı olarak hangi rahatsızlıklarda kullanılmasının uygun olacağı ve ACT müdahaleleri konusunda bilgi alacaklardır.
Tanım ve Bilgiler : Kognitif davranışçı terapi (KDT)’nin etkisinin düşük olduğu durumlara alternatif olarak geliştirilen farkındalık ve kabul temelli terapiler üçüncü dalga terapiler olarak adlandırılmaktadır. Kabul ve adanmışlık terapisinin temeli dil ve kognisyonlarla il
Yöntem : Eğitim sırasında yansı ile sunum yapılacak, küçük grup uygulamaları, soru-yanıt tartışma, oyunlaştırma ve beceri kazanma uygulamaları gerçekleştirilecektir.
KURS 19 / A – 19/ B
Oturum Başkanı : Mükerrem Güven
Konuşmacılar : Cem Tüz
Selime Çelik
Mükerrem Güven
Ana Başlık : Sigara Bağımlılığında Kognitif Davranışçı Terapi Yaklaşımı
Öğrenim Hedefleri : Bu kursta katılımcıların, konu hakkında bilgi, beceri ve konuyla ilgili literatürü takip etme konusunda isteklilik kazanması hedeflenmektedir.
Tanım ve Bilgiler : KDT yaklaşımının temel amacı sigara davranışından önceki , içme sırasındaki ve sonrasındaki düşünce ve duyguların oluşturduğu otomatik sigara içme davranışının ortadan kaldırmak ve nüksleri engellemektir. Vakanın formülasyonu yapılır otomatik düşünceler, düşünce hataları , tetikleyici faktörler, yüksek riskli durumlar , şemalar tespit edilir. Riskli durumlarda baş etme teknikleri çalışılır.
Yöntem : Sunum, küçük gruplarla uygulama, soru-yanıt-tartışma, role-playing (oyunlaştırma)

ÖDEME BİLGİLERİ
  
TL Havale Tutarı
* Kayıt ücretini Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hesap numarasına havale yolu ile yatırabilirsiniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Adı: Kavaklıdere Şubesi - ANKARA
Şube Kodu: 4209

IBAN NO (TL): TR37 0006 4000 0014 2090 8384 64


KATILIMCI BİLGİLERİ
TC Kimlik Numarası *
Ad Soyad *
Çalıştığınız Kurum
Posta Adresi
İş Telefonu
Ev Telefonu
Cep Telefonu *
Faks
E-Posta *
Refekatçiler
* Zorunlu Alanlar

Güvenlik Kodu
    Resmi Değiştir 
  Resimdeki Metni Yazınız :


          

  Burkon Turizm & Kongre