Mail Listemize KatılınBizi sosyal medyada
#TPD_Kongreleri
ile takip edebilirsiniz. 
 

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRE DESTEKLEME BURSUTürkiye Psikiyatri Derneği, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirisiyle katılmak isteyen zmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda "Kongre Destekleme Bursu" verecektir. TPD, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirisi kabul edilmiş Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini; TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları

 • TPD üyesi olmak ve 2018 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • Uzmanlık öğrencisi olmak ve TPD 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde birinci isim olduğu araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiriyi sunmak üzere kabul edilmiş olmak 

Bursun içeriği
TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 • Kongre kayıt ücreti
 • Kongre süresince 4 gece (2, 3, 4 ve 5 Ekim 2018) konaklama, kahvaltı, öğle yemeği

Başvuru

 • Elektronik ortamda araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiri özeti ile son başvuru tarihi
  03 Temmuz 2018'dir. Araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla en geç 17 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi, uzmanların uzmanlıklarının ilk beş yılında olduklarına dair belgeyi tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine, başvuru formuyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2018’dir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 29 Temmuz 2018 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir. 

Burs için gözetilecek öncelikler
TPD 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne kabul edilmiş araştırma bildirisi ile başvuran uzmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi giderek güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Araştırmanın özgünlüğü
 • Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla araştırma bildirisi kabul edilmiş olmak
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek 

Önemli Uyarı: TPD 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan araştırma bildirisini kongrede sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş araştırma bildirisinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir

  Burkon Turizm & Kongre